رزین کاتیونی

رزین آنیونی وکاتیونی

 رزین های تعویض یونی ذرات جامدی... بیان می شود. رزین های تعویض یونی را می توان به دو گروه  رزین های  کاتیونی و آنیونی تقسیم کرد ومعمولا برحسب حجم فروخته...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | مشهد | آرتا پژوهش آتیان گستر

رزین تصفیه آب آنیونی و کاتیونی

فروش  رزین های تصفیه آب آنیونی و  کاتیونی شرکت عرفان شیمی پارسیان

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | شیراز | شرکت عرفان شیمی پارسیان