امروز: ۹۶/۱۲/۵

رشته های ارشد پرستاری

منابع زبان انگلیسی کارشناسی ارشد و دکتری

امروزه آشنایی با زبان انگلیسی در  رشته  های مختلف دانشگاهی نقش مهمی را در موفقیت دانشجویان در کنکور کارشناسی  ارشد ایفا میکند. با اندکی توجه به عملکرد داوطلبان...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | تهران | نشر پویندگان

تغذیه

آزمون  های مرحله ای ویژه آزمون تغذیه به... مانده تا آزمون سراسری کارشناسی  ارشد وزارت بهداشت گروه آموزشی... جزوات و دریافت برنامه آزمونی کلیه  رشته

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | تهران | farhang