زمان استفاده از بی بی چک

انجام پروژه پردازش تصاویر

انجام پروژه پردازش تصاویر... و طبقه بندی سیگنالهای پزشکی مورد  استفاده قرار می گیرد. تاکید بیشتر... اثر انگشتش منحصر بفرد است و با  زمان تغییر نمی کند.از ترموگرام...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | اندیشه | azsoft