زمینهای شهرک قدس قم

زمین فروشی

2 قطعه زمین فروشی واقع در اسلام آباد(شاه جهان آباد) از  زمینهای آستان  قدس رضوی روبروی مزار .قیمت عالی.قصبی 1 میلیون. یا با یک قطعه زمین در کمال آباد یا  شهرک

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر