ساخت دستگاه سیلک اسکرین

کارتن پلاست

بسمه تعالی معرفی... مشتمل بر واحدهای فنی مهندسی  ساخت استند، کنترل کیفی،گرانول... شود و عملیات چاپ بر روی آن به روش  سیلک  اسکرین توسط  دستگاه

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | تبریز | دلشاد