سالن صنعتی

فروش سالن صنعتی

فروش یک باب زمین حصار شده با آجر سیمانی با دارا بودن 750 متر مربع  سالن با مجوزز کارگاه و  صنعتی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | بستان آباد | حسین محمدزاده سعادتلو