سالن صنعتی

درخواست اجاره سالن صنعتی

یک باب  سالن 200 الی 250 متر همراه با 400 مترزمین و برق سه فاز جهت تولیدی سنگ مصنوعی در حوالی نظرآباد یا هشتگرد مورد نیاز است

سالن: ۲۰۰,۲۵۰ متر زمین: ۸۰۰ متر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | نظرآباد | احمد قطبی