سختی سنج الکترونیکی

بن ماری 11 لیتری

برند: finetech ساخت:کره بن... - آنالایزرها- کیفیت  سنج های هوا و مایعات و گازها – ارت فلزات و غیر فلزات –  سختی  سنج ها - ترموگراف – دوربینهای حرارتی (ترموویژن)-...  الکترونیکی

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۱:۰۰ | مشهد | شرکت تجهیزات اندازه گیری بهروز

شوف بالن

برند: finetech ساخت: کره شوف... - آنالایزرها- کیفیت  سنج های هوا و مایعات و گازها – ارت فلزات و غیر فلزات –  سختی  سنج ها - ترموگراف – دوربینهای حرارتی ...  الکترونیکی

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۱:۰۰ | مشهد | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز