سفارش کالا

ثبت سفارش کالا - ترخیص کالا - بازرگانی پارسا

انجام کلیه امورات گمرکی اعم از: 1.ثبت  سفارش بانکی و غیر بانکی-خودرویی و غیر خودرویی-دستگاه مستعمل و ثبت بدون مجوز در یک ساعت 2.ترخیص  کالا

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۴:۵۳ | کاشان | بازرگانی پارسا