سفارش کالا

ثبت سفارش کالا - ترخیص کالا - بازرگانی پارسا

انجام کلیه امورات گمرکی اعم از: 1.ثبت  سفارش بانکی و غیر بانکی-خودرویی و غیر خودرویی-دستگاه مستعمل و ثبت بدون مجوز در یک ساعت 2.ترخیص  کالا

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۳:۰۳ | کاشان | بازرگانی پارسا

ثبت سفارش کالا در مازندران

انجام کلیه مراحل ثبت  سفارش -ثبت شناسه فروشنده خارجی - شناسه اظهار  کالا در زمینه انواع واردات  کالا با چندین سال سابقه

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | آمل | روجا مجیدی