سقف کاذب برای سرویس بهداشتی

اجرای پوشش ورق و ساتدویچ پانل

کاربرد ساندویچ پانل[ویرا... دفاتر کارگاهی درمانگاه صحرایی  سرویس  بهداشتی نمازخانه و محیط آموزشی، تعمیرگاه... زلزله ساخت انواع سوله، دیوار و  سقف

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | هشتگرد | رسول میرزابیگی