شستشوی انواع فرش

قالیشویی کیمیای کرمان-شستشوی فرش-فرش ماشینی

 شستشوی انواع فرش دستبافت اعلا و گل ابریشم و ماهی شستشوی  انواع  فرش ماشینی ایرانی و خارجی با... تهران، کوچه کاتی تی، پشت چارواتا

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر