صادرات کالا

صادرات کالا به چین

تا کنون ما بیشتر عادت داشتیم... اما اکنون با کاهش نرخ گمرکی امکان  صادرات بیشتر به دومین قطب اقتصادی دنیا فراهم شده است.باز شدن درهای چین برای

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | تبریز | گروه بازرگانی بالازاده