طراحی محصول

طراحی گرافیک ،طراحی قطعات و محصولات صنعتی

استودیوی  طراحیِ مَه فا دیزاین ... مدیریت مهدیار فخرائی (فوق لیسانس  طراحی صنعتی از دانشگاه تهران ؛ لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه آخِن آلمان) در سه حیطۀ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | تهران | مهدی یار فخرائی