عایق الاستومریک

ایزوگام باسمنج

ایزوگام آذران باسمنج نمایندگی... سبکی و مقاومت زیاد به تنهایی یک  عایق رطوبتی کامل جهت موارد ذیل...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۱:۴۴ | باسمنج | محمد رضا علیوند