فرم استخدام بانک تات در مقطع دیپلم

حقوق ودستمزد-مالی-منابع انسانی

نرم افزار حقوق و دستمزد 1-اطلاعات... حقوقی. 6-اطلاعات پایه: انواع  استخدام ها،جداول مالیاتی،مشخصات ... فایل پشتیبانی،وب سایت رسمی شرکت.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | تهران | شرکت داده نگار ماتریس