فروش رنگ ابزار

حمام التراسونیک 2200ETH

برند: az ساخت: تایوان حمام... تجهیزات اندازه گیری و  ابزار دقیق بهروز نماینده انحصاری... – وکیوم متر –گوس متر – آنالایزر  رنگ – اسید سنج – اکسیژن متر –...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۰۱:۰۰ | مشهد | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز

حمام التراسونیک 3200MH

برند:az ساخت: تایوان حمام... تجهیزات اندازه گیری و  ابزار دقیق بهروز نماینده انحصاری... – وکیوم متر –گوس متر – آنالایزر  رنگ – اسید سنج – اکسیژن متر –...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۰۱:۰۰ | مشهد | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز

آون خلاء

برند: finetech ساخت:کره آون... تجهیزات اندازه گیری و  ابزار دقیق بهروز نماینده انحصاری... – وکیوم متر –گوس متر – آنالایزر  رنگ – اسید سنج – اکسیژن متر –...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۰۱:۰۰ | مشهد | شرکت تجهیزات اندازه گیری بهروز

حمام التراسونیک 3200L ETH

برند:az ساخت: تایوان حمام... تجهیزات اندازه گیری و  ابزار دقیق بهروز نماینده انحصاری... – وکیوم متر –گوس متر – آنالایزر  رنگ – اسید سنج – اکسیژن متر –...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۰۰:۵۹ | مشهد | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز