فروش زمین صنعتی

فروش زمین صنعتی ( شهر صنعتی البرز )

خرید و  فروش زمین صنعتی در شهر  صنعتی البرز 14800 متر  زمین  صنعتی 2000 متر پروانه ساخت و انشعابات...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | الوند | جلیلی

فروش زمین صنعتی کارگاهی در تبریز

 فروش زمین صنعتی کارگاهی در تبریز زمین با کاربری  صنعتی وکارگاهی ومجوز وپروانه شهرداری...

مساحت: ۷۸۸ متر قابل ساخت: ۴۰۰ متر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | تبریز | حکمتی

فروش زمین صنعتی در جاده تبریز آذرشهر

 فروش زمین صنعتی به متراز 15000متر مربع با... یا مغازه در تبریز معاوضه می شود.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | ممقان | صابر شیخ علیزاده