فروش زمین صنعتی

فروش زمین صنعتی ( شهر صنعتی البرز )

خرید و  فروش زمین صنعتی در شهر  صنعتی البرز 14800 متر  زمین  صنعتی 2000 متر پروانه ساخت و انشعابات...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۰:۴۳ | الوند | جلیلی