فروش سنگ

فروش سنگ آهن مگنتیت عیار 58% - 59%

 فروش سنگ آهن مگنتیت زنجان 15 الی 20 هزارتن در ماه قرارداد یکساله مستقیم با معدندار تحویل در سایت زنجان 09146771067 navasi1357@yahoo.com

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | ارومیه | نوه سی