فروش قناری

فروش قناری

 فروش قناری فروش 30جفت  قناری رسمی در رنگهای مختلف،( سفید،... ، بالغ و جفت شده، با قیمت عالی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | قم | قربانی

فروش قناری

 فروش قناری های عالی مناسب برای جفتزدن

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | اشنویه | قناری

فروش قناری جفت خورده

 فروش قناری جفت زده با تخم فروش جفت پرتغالی با زرد طلایی فروش جفت زرد طلایی با زرد طلایی فروش جفت سفید با زرد طلایی فروش ماده آماده پرتغالی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | تهران | lمهندس مهدی پیربویری

فروش قناری

 فروش قناری رسمی در رنگهای مختلف،( سفید،... با قیمت عالی قیمت : 09127941783

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | تهران | حسن شریفان

فروش قناری خانگی

 فروش قناری زرد،تعداد 30 عدد

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | قره ضیاء الدین | ولی خان

فروش قناری

 فروش تعداد 200 عدد  قناری دورگ فر قیمت هر جفت 2500اماده جفت

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۲:۳۱ | نیشابور | شهرام قانعی

فروش قناری

 فروش تعدادی  قناری پرستار در رنگ های روشن درشت و کشیده

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۳:۵۴ | تهران | مهندس عسگری

فروش قناری

تعداد 200 عدد  قناری پرستار عالی جوجه ومولد در رنگهای مختلف به صورت کلی وجزئی بفروش میرسد

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر