امروز: ۹۶/۱۲/۱

قرارداد مدیریت پیمان

عقد قرارداد مدیریت پیمان اخذ پروانه تا پایان کار

آماده عقد  قرارداد مدیریت پیمان از اخذ پروانه تا پایان کار و تفکیک

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | تبریز | M.sh

مشارکت تحت مدیریت کارشناسان ارشد امور شهری و ملکی

مشارکت در ساخت تبریز،  پیمانکاری ... داخلی مشاوره و مشارکت و مدیرت  پیمان در امر ساخت و ساز و معرفی... با بیش از ده سال تجربه آماده عقد  قرارداد مدیریت پیمان

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | تبریز | بهشتی