متادون درمانی

مرکز درمان اعتیاد وصال در مشهد

مرکز درمان اعتیاد وصال پذیرش... با بوپرونورفین -مشاوره و روان  درمانی فردی و گروهی رایگان -آموزش...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | مشهد | مرکز درمان اعتیاد وصال

کلینیک ترک اعتیاد

مرکز  درمانی سوء مصرف سها با هدف ارتقاء... زدایی شیره و تریاک ، سم زدایی  متادون ، سم زدایی سریع ، ترک مواد مخدر ، سم زدایی ، ترک راحت اعتیاد ترک سریع اعتیاد...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | تهران | کلینیک سها