مترجم فارسی زبان

مترجم هستم

اینجانب  مترجم  زبان انگلیسی با آشنایی کامل به... ها آشنایی کامل در زمینه تایپ  فارسی و لاتین و امور رایانه، سرچ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۳:۲۰ | رامسر | قاسم یوسفی