متر لیزری دقیق

ترمومتر (حرارت سنج )غیر تماسی THERMO METER PSIP

تجهیزات اندازه گیری و ابزار  دقیق بهروز ارائه کننده ترمومتر... قابل ارائه: ارت تستر - لوکس  متر - صوت سنج - سختی سنج - زبری سنج - تستر رنگ - دماسنج  لیزری

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۱:۰۰ | مشهد | شرکت تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز

دورسنج و سرعت سنج (تاکومتر) PSIP DM6236P

تجهیزات اندازه گیری و ابزار  دقیق بهروز ارائه کننده دورسنج... قابل ارائه: ارت تستر - لوکس  متر - صوت سنج - سختی سنج - زبری سنج - تستر رنگ - دماسنج  لیزری

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۵۹ | مشهد | شرکت تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز

کالیبراتور ولتاژ و میلی آمپر و فشار 715 calibrat

تجهیزات اندازه گیری و ابزار  دقیق بهروز ارائه کننده کالیبراتور... قابل ارائه: ارت تستر - لوکس  متر - صوت سنج - سختی سنج - زبری سنج - تستر رنگ - دماسنج  لیزری

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۵۸ | مشهد | شرکت تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز