امروز: ۹۶/۱۲/۶

مرغداری های تخم گذار

مشارکت و سرمایه گذاری در مرغداری تخم گذار

مشارکت و سرمایه  گذاری در  مرغداری  تخم  گذار واقع در شهرستان سپیدان فارس دارای... و یا فروش تلفن تماس 09173411976

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | اردکان (فارس) | محسن نیکنام

اجاره مرغداری تخم گذار

گرنده اجاره  مرغداری  تخم  گذار 5000 تا 1000 قطعه ای اطراف تهران (فیروز بهرام - احمد آباد مستوفی - اسلامشهر - رباط کریم )نیازمندیم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | ورامین | ابوذرقربانی