مرکز تماس

مرکز تماس مشاغل و مهارت های کشور

 مرکز تماس مشاغل و مهارت های کشور محیطی... شغلی و مهارت خود را در این  مرکز ثبت نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.markazetamas.ir مراجعه فر...  تماس

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | شیراز | رهام بهمنی

استخدام اپراتور مرکز تماس

هولدینگ فن آوران هوشمند با... خود در دو ردیف شغلی "اپراتور  مرکز  تماس" و "مسئول ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ ماه پیش | ارومیه | هولدینگ فن اوران هوشمند