مرکز تماس

مرکز تماس مشاغل و مهارت های کشور

 مرکز تماس مشاغل و مهارت های کشور محیطی... شغلی و مهارت خود را در این  مرکز ثبت نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.markazetamas.ir مراجعه فر...  تماس

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | شیراز | رهام بهمنی

استخدام اپراتور مرکز تماس

هولدینگ فن آوران هوشمند با... خود در دو ردیف شغلی "اپراتور  مرکز  تماس" و "مسئول ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ ماه پیش | ارومیه | هولدینگ فن اوران هوشمند

مرکز تماس اعتباری ( Debit Call )

این سیستم در راستای بهینه... کاربران در سیستم (مانند برقراری  تماس خارج از سازمان، بررسی صندوق... صوتی و فکس مستقل برای هر کاربر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | تهران | فارسیکام