مهندس برای رتبه بندی

جذب مهندس جهت امتیاز و رتبه بندی شرکت ها

جذب  مهندسین عمران با حداقل سه سال سابقه بیمه جهت امتیاز و  رتبه  بندی شرکتها در مازندران .قائمشهر... نقدی در دفتر خانه با وکالت نامه  برای

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۲:۰۸ | قائم شهر | نجفی

اخذ گرید 5 پیمانکاری . تامین مهندس ( امتیاز آور )

شرکت خدمان اداری تخصصی ترین مرکز  رتبه  بندی شرکت های پیمانکاری در سراسر... زمینی . ارتباطات و ... تامین  مهندس ( کادر امتیاز آور ) شرکت ها با آخرین آیین...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۰:۳۵ | گرگان | شرکت خدمات اداری

اخذ رتبه 5 پیمانکاری . تامین مهندس ( امتیاز آور )

شرکت خدمان اداری تخصصی ترین مرکز  رتبه  بندی شرکت های پیمانکاری در سراسر... زمینی . ارتباطات و ... تامین  مهندس ( کادر امتیاز آور ) شرکت ها با آخرین آیین...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر