نقشه های جیگ و فیکسچر

نقشه کشی صنعتی،طراحی اجزا ماشین

 نقشه کشی صنعتی،طراحی اجزا ماشین... ، مهندسی معکوس ، دیجیت ، طراحی  جیگ و  فیکسچر ، ورقکاری، هیدرولیک و پنوماتیک،... پروژه مطلع شده و سفارش دهید...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر