نمایشگر دما و رطوبت

دستگاه جوجه کشی پرندگان

گروه صنعتی اسکندری بزرگترین... جوجه کشی از سری خانگی است که هم  رطوبت را کنترل می کند وهم قابل تنظیم است نشانگر ... تایی jdr700ترکیه تمام هوشمند برای تنظیم ،  دما

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۱۸ | ارومیه | گروه صنعتی اسکندری

دستگاه جوجه کشی ماکیان

فروش ماشین جوجه کشی ماکیان گروه... تمام هوشمند برای تنظیم ،  دما ،  رطوبت ، ، چرخش راک ، سیستم چرخش مجزا ، ستر هچر کامل ،  نمایشگر دما و رطوبت

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۱۶ | ارومیه | گروه صنعتی اسکندری