نمایشگر دما

دستگاه جوجه کشی ماکیان

فروش ماشین جوجه کشی ماکیان گروه... تمام هوشمند برای تنظیم ،  دما ، رطوبت ، ، چرخش راک ، سیستم چرخش مجزا ، ستر هچر کامل ،  نمایشگر دما

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۵۷ | ارومیه | گروه صنعتی اسکندری