نیاز به کار در منزل

نیاز به کار در منزل هستم

با سلام.  نیاز به کار در منزل هستم وسیله بردن و آوردن اجناس رو هم دارم البته با اجناس سبک با سواری خانوادگی هم  کار رو به موقع انجام میدهیم.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ ماه پیش | کرج | امیرعباس

نیاز به کار در منزل

سلام خانمی متاهل هستم  نیاز به کار در منزل

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | نجف آباد | سلیمانی

نیاز به کار در منزل

 نیازمند  کار در  منزل جهت بسته بندی محصولات خانگی چون زعفران یا حبوبات میباشم.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | املش | محمدابراهیم قندی