واردات از ترکیه

دستگاه جوجه کشی ماکیان

فروش ماشین جوجه کشی ماکیان گروه... بر دانش فنی وهمسایگی با کشورهایی  ترکیه ، عراق ، و آذر بایجان ، و  واردات دستگاههای خانگی از  ترکیه و صادرات دستگاههای...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر