واردات پوشاک

نیازمند شریک کاری برای واردات پوشاک

شریک کاری برای  واردات پوشاک از چین مسلط به کشور چین باشه و کار  واردات هر چی هم وارد کردیم مشکل نداره ولی کار خودم  پوشاکه

نوع آگهی: نیاز به سرمایه

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | تهران | امین

واردات و ترخیص پوشاک برندهای ترک

 واردات انواع  پوشاک لباس زیر ،لباس راحتی ،... بی ،گالیپولی،کوم،یواس پولو و ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر