وام جهادکشاورزی

کشت وصنعت عالی باامکانات فول

مجتمع کشت و صنعت باحدفاصل... 2 جلد به همراه تاییدیه سازمان  جهادکشاورزی واستشهادمحلی/مرغداری تخم... وبهداشتی متعددوفوق جهت دریافت  وام وسرمایه درگردش باس...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | اصفهان | محمدرضاربیعی

ارزیابی طرح توجیهی فرمت بانک ملی ایران

ارزیابی طرح توجیهی فرمت بانک... ،عمرانی و...) جهت اخذ  وام بانکی به کلیه بانکهای کشور... آموزش فنی و حرفه ای ، وزارت  جهادکشاورزی ، وزارت بهداشت درمان و آموزش...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | تهران | احسان علیدوست