پرورش قارچ

برگزاری کارگاه های رایگان - آموزش پرورش قارچ صدفی

برگزاری کارگاه های 1 روزه رایگان دوشنبه 25 اردیبهشت / 4:30 عصر کارگاه  پرورش بونسای ( درختچه ی مینیاتوری... اردیبهشت / 4 عصر کارگاه آموزش  پرورش قارچ

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | رشت | آموزشگاه کشاورزی بوستان