چیدمان سفره عقد

استخدام نیرو در زمینه چیدمان سفره عقد ، با آموزش

نیازمند فردی برای  چیدمان سفره عقد همراه با آموزش و حقوق حقوق ثابت نیست بر اساس تعداد  سفره  عقد ها و میزان کار انجام شده در هر مراسم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ سال پیش | یزد | Fariba