کار با دستگاه جذب اتمی

کارشناس ارشد شیمی تجزیه آماده همکاری

اینجانب محمد فیروزی دارای مدرک  کارشناسی ارشد شیمی تجزیه و با 4سال سابقه  کار در زمینه آنالیز مواد معدنی و 6 ماه داروسازی و تسلط به روش های شیمی تر و استفاده...  دستگاه

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر