کار برای دانشجوی شیمی

ترجمه متون تخصصی

azsoftir@gmail.com 0936... گروه ترجمه خانه پروژه پارس،  برای شما متقاضیان و مشتریان عزیز... گرامی می توانید با توجه به اهمیت  کار و همچنین مدیریت هزینه، کیفیت...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | انارستان | سهند بهرامی

انجام پروژه های برنامه نویسی رشته های مهندسی

lab view arm fpga- vhdl... بهمراه داکومنت تایپ شده و آماده  برای صحافی بهمراه پشتیبانی بعد از تحویل پروژه ، احیانا ... ها و دروس تخصصی قدرت توسط  دانشجوی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر