کار در انبار

نیروی کار آقا زیر 30سال .کار در انبار

به چند نفر نیروی  کار آقا برای  کار در انبار اسباب بازی واقع در مرکز شهر نیازمندیم.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱۱ ماه پیش | رشت | انبار اسباب بازی