کیت های آزمایشگاهی

کیت های آزمایشگاهی الایزا Anti H.pylori IgG

فروش  کیت های آزمایشگاهی الایزا (anti h.pylori igg) جهت خرید  کیت  آزمایشگاهی الایزا فروش(anti h.pylori... www.teberooz.ir مراجعه فرمایید .

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | تهران | teberooz2

کیت های آزمایشگاهی الایزا β-hCG

تلفن تماس : 02188170543 شرکت طب روز نماینده معتبر فروش انواع  کیت های آزمایشگاهی محصول β-hcg را با قیمتی... www.teberooz.ir مراجعه فرمایید.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | تهران | teberooz2

کیت های آزمایشگاهی الایزا پنل های عفونی

 کیت های آزمایشگاهی الایزا hiv ag/lab4gen 96test الایزا hiv1+2 3rd gen.whithce 96 test کیت  های  آزمایشگاهی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | تهران | teberooz

کیت های آزمایشگاهی الایزا FSH

تلفن تماس : 02188170543 شرکت طب روز نماینده معتبر فروش انواع  کیت های آزمایشگاهی محصول fsh را با قیمتی مناسب... مراجعه فرمایید.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | تهران | teberooz2

کیت های آزمایشگاهی الایزا 17α-OH Progestrone

تلفن تماس : 02188170543 شرکت طب روز نماینده معتبر فروش انواع  کیت های آزمایشگاهی محصول 17α-oh progestrone... www.teberooz.ir مراجعه فرمایید.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | تهران | teberooz2

کیت های آزمایشگاهی الایزا Ferritin

خرید  کیت  آزمایشگاهی( ferritin ) (الایزا) شرکت طب روز انواع  کیت های آزمایشگاهی الایزا را با قیمتی مناسب... مراجعه فرمایید .

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | تهران | teberooz2

کیت های آزمایشگاهی الایزا Estradiol

تلفن تماس : 02188170543 شرکت طب روز نماینده معتبر فروش انواع  کیت های آزمایشگاهی محصول estradiol را با قیمتی... مراجعه فرمایید.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | تهران | teberooz2

کیت های آزمایشگاهی الایزا Free Testosterone

تلفن تماس : 02188170543 شرکت طب روز نماینده معتبر فروش انواع  کیت های آزمایشگاهی محصول free testosterone... www.teberooz.ir مراجعه فرمایید.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | تهران | teberooz2

کیت های آزمایشگاهی الایزا پنل تیروئید

 کیت  آزمایشگاهی الیزا lh 192 test کیت

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | تهران | teberooz