نکته ها و گزینه ها ( ادبیات فارسی علی احمدنیا)

موج دانش: ۰۹۳۶۶۲۶۰۵۰۸

ادبیات فارسی با تدریس آقای علی احمدنیا. این مجموعه شامل 49 جلسه و بیش از 17 ساعت آموزش صوتی میباشد. جلسه اول: شروع کلاس و مباحث اصطلاحت شعری مثل قافیه و ... تخلص و مطلع و مقطع و .. جلسه دوم: قالب های شعری ( قصیده و غزل و قطعه و ...) جلسه سوم: ادامه قالب های شعری (مثنوی ترجیح بند ترکیب بند و ... جلسه چهارم: پایان قالب های شعری. جلسه پنجم: شروع آرایه های ادبی علم بیان و ... تشبیه و انواع آن و ... جلسه ششم: ادامه تشبیه و استعاره و ... جلسه هفتم:ادامه استعاره و ... جلسه هشتم: ادامه آرایه های ادبی (کنایه واج آرایی و سجع و ...) جلسه نهم: ادامه آرایه های ادبی (ترصیع و جناس و ...) جلسه دهم: ادامه آرایه های ادبی (آرایه عکس و تلمیح و ...) جلسه یازدهم: ادامه آرایه های ادبی (تضمین تناقض و حس آمیزی و ...) جلسه دوازدهم: ادامه آرایه های ادبی (ادامه ایهام تناسب) جلسه سیزدهم: : ادامه آرایه های ادبی( تمثیل اسلوب معادله حسن تعلیل و ...) و بررسی چند تست. جلسه چهاردهم: بررسی دقیق پرسشهای چهارگزینه ای از جلسات قبل (مبحث آرایه های ادبی و ...) جلسه پانزدهم: : بررسی دقیق پرسشهای چهارگزینه ای از جلسات قبل (مبحث آرایه های ادبی و ...) جلسه شانزدهم: : بررسی دقیق پرسشهای چهارگزینه ای از جلسات قبل (مبحث آرایه های ادبی و ...) جلسه هفدهم: شروع زبان فارسی سال سوم دبیرستان (واحدهای زبان واج و ...) جلسه هجدهم: ادامه زبان فارسی سال سوم دبیرستان ( قواعد ترکیب تکواژ و ...) جلسه نوزدهم: ادامه زبان فارسی سال سوم دبیرستان (ادامه تکواژو ...) جلسه بیستم: ادامه زبان فارسی سال سوم دبیرستان (واژه و ...) جلسه بیست و یکم: ادامه زبان فارسی سال سوم دبیرستان ( گروه جمله و ...) جلسه بیست ودوم: ادامه زبان فارسی سال سوم دبیرستان (ادمه جمله مستقل جمله ساده و ...) جلسه بیست و سوم: ادامه زبان فارسی سال سوم دبیرستان (ادامه جمله های سه جزئی و ...) جلسه بیست چهارم: ادامه زبان فارسی سال سوم دبیرستان (ادامه انواع جمله های سه جزئی و ...) جلسه بیست پنجم: ادامه زبان فارسی سال سوم دبیرستان ( جمله های چهار جزئی و ...) جلسه بیست و ششم: ادامه زبان فارسی سال سوم دبیرستان ( ادامه جمله های چهار جزئی و ...) جلسه بیست هفتم: ادامه زبان فارسی سال سوم دبیرستان (آخرین جلسه جمله) جلسه بیست هشتم: بررسی پر سشهای چهار گزینه ای از زبان فارسی سال سوم دبیرستان. جلسه بیست نهم: ادامه زبان فارسی سال سوم دبیرستان (شروع مبحث گروه اسمی وابسته های پیشین و.... جلسه سی ام: ادامه زبان فارسی سال سوم دبیرستان ( ادامه وابسته های پیشین (صفت تعجبی و شمارشی و شمارشی ترتیبی و ...) جلسه سی و یکم: ادامه زبان فارسی سال سوم دبیرستان (ادامه وابسته های پیشین ( شاخص و ...) جلسه سی و دوم: ادامه زبان فارسی سال سوم دبیرستان (ادامه وابسته ها و ...) جلسه سی و سوم: ادامه زبان فارسی سال سوم دبیرستان ( وابسته های وابسته و ...) جلسه سی و چهارم: ادامه زبان فارسی سال سوم دبیرستان (ساختمان کلمات و ...) جلسه سی و پنجم: بررسی گلچینی از تست های ادامه زبان فارسی سال سوم دبیرستان. جلسه سی و ششم: : بررسی گلچینی از تست های ادامه زبان فارسی سال سوم دبیرستان. جلسه سی و هفتم: : بررسی گلچینی از تست های ادامه زبان فارسی سال سوم دبیرستان. جلسه سی و هشتم: تست هایی از مبحث مهم قرابت معنایی و ... جلسه سی و نهم: : تست هایی از مبحث مهم قرابت معنایی و مبحث مهم درک مطلب. جلسه چهلم: : تست هایی از مبحث مهم قرابت معنایی و مبحث مهم درک مطلب و .... جلسه چهل و یکم: : تست هایی از مبحث مهم قرابت معنایی و مبحث مهم درک مطلب. جلسه چهل و دوم: بررسی تستهایی از ادبیات فارسی سال دوم. جلسه چهل و سوم: بررسی تستهایی از ادبیات فارسی سال دوم. جلسه چهل و چهارم: بررسی تستهایی از ادبیات فارسی سال دوم. جلسه چهل و پنجم: بررسی نکات مهم زبان فارسی سال سوم دبیرستان. جلسه چهل و ششم: بررسی نکات مهم زبان فارسی سال سوم دبیرستان. جلسه چهل و هفتم: بررسی نکات مهم زبان فارسی سال سوم دبیرستان. جلسه چهل و هشتم: بررسی تست هایی از تکیه درنگ و ... جلسه چهل و نهم: آخرین جلسه و جمع بندی درس زبان فارسی و در آخر هم بررسی چند تست. مجموعه ای بی نظیر برای کسانی که دوست دارند از ادبیات بهترین نتیجه را در کنکور بگیرند. این مجموعه با کیفیت 80kb در یک CD تهیه شده است و قابل اجرا با کامپیوتر. این برنامه هم اکنون در رادیو فرهنگ در حال پخش است . برای خرید به سایت موج دانش دات کام مراجعه کنید . www.mojedanesh.com

موج دانش

تهران > تهران

۰۹۳۶۶۲۶۰۵۰۸

Email

تعداد بازدید: ۹۳۷۰

به روز رسانی: ۱ هفته پیش

شناسه آگهی: ۱۴۳۰۹۷

تازه های آموزش دروس

تدریس خصوصی ریاضی از ابتدایی تا کنکور

آموزش خصوصی ریاضی نام خانوادگی استاد: خانم مهندس پورجعفری سوابق آموزشی: 2 سال ،استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مهندسی صنایع مقطع یا درس مورد آموزش: تدری...

چالوس | پورجعفری

تدریس خصوصی زبان، شیمی و ریاضی

بنده مدرس زبان، شیمی (مقطع دبیرستان) و ریاضی (مقطع راهنمایی) هستم. در صورت نیاز به معلم خصوصی لطفا تماس بگیرید

سنندج | مرتضی فیضی

تدریس ریاضی مفهومی

تدریس ریاضی مفهومی ریاضیات متوسطه اول ریاضیات متوسطه دوم ریاضیات رشته علوم تجربی ریاضیات رشته انسانی ریاضیات رشته ریاضی فیزیک ریاضیات پیش دانشگاهی ریا...

تهران | javad lavasani

تدریس مفهومی ریاضیات

تدریس ریاضی مفهومی ریاضیات متوسطه اول ریاضیات متوسطه دوم ریاضیات رشته علوم تجربی ریاضیات رشته انسانی ریاضیات رشته ریاضی فیزیک ریاضیات پیش دانشگاهی ریا...

تهران | جواد لواسانی