شرکت حمل و نقل سنگین فوق سنگین هنروران جاده شیراز

آقای حقیقی: ۰۹۱۲۶۱۳۲۱۱۰ - ۰۹۱۷۳۰۳۰۵۵۸ - ۰۹۱۷۷۱۷۳۳۱۵ - ۰۷۱۱۲۴۲۳۰۵۵

شرکت حمل و نقل هنروران جاده شیراز شرکت حمل و نقل سنگین و فوق سنگین هنروران جاده شیراز ( ترافیکی ) حمل و نقل انواع ماشین آلات سنگین و فوق سنگین حمل و نقل بارهای ترافیکی توسط انواع کمرشکن ، طارق، کشویی و بوژی دفتر پایانه :پایانه اکبرآباد - غرفه 31 تلفکس 07112423055

آقای حقیقی

فارس > شیراز

۰۹۱۲۶۱۳۲۱۱۰ - ۰۹۱۷۳۰۳۰۵۵۸ - ۰۹۱۷۷۱۷۳۳۱۵ - ۰۷۱۱۲۴۲۳۰۵۵

تعداد بازدید: ۲۵۱۳۸

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۳۶۵۵۵۳

تازه های حمل و نقل زمینی

شرکت حمل و نقل کهن بار یزد

حمل کالا به تمام نقاط کشور در کوتاهترین زمان/ طرف قرار داد با بیمه ایران/ دارای بیش از 80 سال سابقه کار/

یزد | جواد محتاجعلی

باربری بارنامه

صدور بارنامه دولتی از تهران جاده قم به شهرستان وبیمه نامه بار

حسن آباد | باربری فروزان اسکان بار