شرکت حمل و نقل خورشید بار سپاهان اصفهان

خورشید بار سپاهان اصفهان: ۰۳۱۴۵۴۶۲۲۶۶ - ۰۹۱۳۱۱۲۱۵۸۴ - ۰۳۱۴۵۴۶۳۳۰۲ - Fax:۰۳۱۴۵۴۶۳۹۶

شرکت حمل و نقل خورشید بار سپاهان اصفهان قبول حمل کالا و مواد نفتی پتروشیمی و روغن نباتی به تمام نقاط کشور حمل و نقل انواع کالاهای صنعتی ، تجاری حمل کالا داخلی و صادرات قبول حمل انواع کالا به خارج از کشور . . .. شماره ثبت : 20407 شماره پیمان :4470 ق

خورشید بار سپاهان اصفهان

اصفهان > اصفهان

۰۳۱۴۵۴۶۲۲۶۶ - ۰۹۱۳۱۱۲۱۵۸۴ - ۰۳۱۴۵۴۶۳۳۰۲ - Fax:۰۳۱۴۵۴۶۳۹۶

Email

تعداد بازدید: ۱۶۳۱۴

به روز رسانی: ۲ روز پیش

شناسه آگهی: ۳۷۹۱۴۴

تازه های حمل و نقل زمینی

شرکت حمل و نقل کهن بار یزد

حمل کالا به تمام نقاط کشور در کوتاهترین زمان/ طرف قرار داد با بیمه ایران/ دارای بیش از 80 سال سابقه کار/

یزد | جواد محتاجعلی

باربری بارنامه

صدور بارنامه دولتی از تهران جاده قم به شهرستان وبیمه نامه بار

حسن آباد | باربری فروزان اسکان بار