سایر

خم وپاچ ورق

تمامی خدمات ورق کاری خم و پانچ-طراحی ونقشه کشی-جوش کاری -رنگ کوره ای -ابکاری -ساخت باکسهای فلزی-ساخت دستگاه های فروش اتوماتیک وغیره

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۷:۱۲ | تهران | یعقوب ملکی