هوشمند سازی ساختمان

هوشمند سازی

سیستم مدیریت ساختمان یا BMS (Building Management System ) سیستمی است که به فعالیتها و امور ساختمانها نظارت کرده و در مواقع لازم با توجه به تغییرات شرایط محیط...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۹:۵۸ | مشهد | namapardaz