نقشه برداری

سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

جمع آوری ، طبقه بندی و رقومی سازی نقشه های خطی ، داده های مکانی و توصیفی جمع آوری ، پیاده سازی و بهینه سازی خط تولید نقشه های رقومی رقومی سازی و آماده ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | تهران | دفتر فنی مهندسی ترسیمگران

خدمات نقشه برداری - معماری نما - کاغذ دیواری

شرکت افق گستر کادوس انجام کلیه کارهای نقشه برداری نقشه معماری پروانه ساختمانی اخذ سند تفکیک آپارتمان معماری نما و داخلی فروش کاغذ دیواری

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | رشت | vahid gholami