دستگاه دفع جانوران موذی

دستگاه دفع موش وینرتک

دستگاه دورکننده آلتراسونیک جوندگان وینرتک - تنها دستگاه دارای تاییدیه انستیتو پاستور ایران - گواهینامه ثبت اختراع دستگاه دفع موش وینرتک قابلیت مح...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۷:۲۶ | تهران | winnertech