فروس کابل آلمینیوم و کابل خودنگهدار

برق و صنعت راد فروش کابل آلمینیوم سه رشته و تک رشته برند مسین کابل آلمینیوم تک رشته 25*1 35*1 50*1 70*1 95*1 120*1 185*1 240*1 کابل آلمینیوم سه و نیم رشته 3*25 +16 3*35 +16 3*50 +25 فروش کابل آلمینیوم خود نگهدار برند مسین و شهاب جم لطفا با شماره موجود در آگهی تماس بگیرید رشیدی

رشیدی

تهران > تهران

۰۲۱-۳۳۹۸۱۴۷۴ - ۰۹۱۲۶۵۴۹۳۳۰

Email

تعداد بازدید: ۷۹۹

به روز رسانی: امروز ۱۹:۱۰

شناسه آگهی: ۱۲۴۸۹۷۷

تازه های صنعت