دوربین حرارتی دیجیتال

بن ماری 11 لیتری

برند: finetech ساخت:کره بن... سنج ها - ترموگراف –  دوربینهای  حرارتی (ترموویژن)- - ترازوی الکترونیکی... شماره های 7-38487780 تماس بگیرید

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۱:۰۰ | مشهد | شرکت تجهیزات اندازه گیری بهروز

بن ماری

برند: finetech ساخت:کره بن... سنج ها - ترموگراف –  دوربینهای  حرارتی (ترموویژن)- - ترازوی الکترونیکی... شماره های 7-38487780 تماس بگیرید

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۱:۰۰ | مشهد | شرکت تجهیزات اندازه گیری بهروز